Hjem
Meny
Da må du skynde deg å få den godkjent før 1. oktober 2008. Fra denne datoen implementeres ett nytt godkjenningssystem for gassmonteringer. Det nye regelverket som heter ECE R115 krever ett eget sertifikat for at gassystemet er tilpasset hver enkelt bilmodell fra fabrikk. Dette betyr i praksis at ikke alle biler kan bygges om til gass etter denne datoen.
Gas Tech har jobbet med Vegdirektoratet i flere år for å få på plass ett nytt regelverk som fjerner usikkerheten rundt godkjenning på Biltilsynet. De reglene som har vært frem til nå har vært til dels særnorske og har blitt tolket ulikt på forskjellige trafikkstasjoner. Med det nye regelverket fjerner man muligheten for å "synse" om gassombyggingen skal godkjennes eller ikke. Da får vi det samme godkjenningssystemet som resten av Europa også etterhvert vil begynne å bruke. (Norge er ett av de første landene i Europa som implementerer dette regelverket). For deg som kunde betyr det at du er sikkret ett gassystem som gjør bilen din mere miljøvennlig enn på bensin, og at systemet fungerer opptimalt med din bil. Ikke alle systemer på det Norske markedet kan i dag skryte av dette.

Det er både fordeler og ulemper med dette nye regelverket. Den største ulempen er at vi ikke kan bygge om alle biler etter 1. oktober 2008. Vi kan bare bygge om de bilene vi har ett sertifikat på fra produsent. Heldigvis har vår produsent BRC som er verdens største bilgassprodusent jobbet med slike godkjenninger over lengre tid nå. Dette betyr at vi allerede 1. oktober kan bygge om svært mange ulike biler. I høst vil vi legge ut en liste på hvilke biler dette gjelder.

Vurderer du på å bygge om bilen din kan det derfor være lurt å få dette gjort i god tid før 1. oktober slik at du er sikker på å få bilen godkjent. Hos oss får du det samme systemet idag som vi også leverer etter 1. oktober. Så du kan være sikker på at du får en gassombygging som gjør bilen din mer miljøvennlig, som fungerer optimalt med din bil og som gjør at du med dagens gasspriser mer enn halverer dine drivstoffkostnader.


Til toppen