Hjem
Meny
Søk

Om Sievert propanutstyr - Sievert Varmeverktøy

Våre produkter representerer dagens mest avanserte teknologi, men våre ambisjoner går mye lengre enn dette.
Her ser du katalogen med hele Sievert AB`s sortiment for industri/håndverk
Men bak alle bildene av produkter og artikkelnummer er det mye mer.
Det du ikke kan se representerer mer enn hundre års teknisk utvikling.. tiår med teknisk støtte og diskusjoner med brukere... år med ettertenksom service... og dager med uopphørlig anstrengelse for å finne nye muligheter

Vårt bestemte mål enkelt og rett fram: å utvikle, produsere og fremskaffe verktøy og verktøyløsninger av høy kvalitet for alle typer av lodding og varmekrevende arbeid

Dette målet er ikke bare en definisjon av vårt produktspekter- det er også et løfte. Et løfte vi vil alltid forsøke å være i forkant av. Et løfte at vi alltid vil lytte til deg som kunde- og engasjere oss i din forretningsdrift. Et løfte om at vi vil være den samarbeidspartneren du trenger uansett hvor du befinner deg. Et løfte om at du vil lykkes mest mulig ved bruk av våre produkter, service og kunnskap. Uansett hvilke jobber du trenger utstyr til i dag og i fremtiden

Vi har bak oss firmaer med over 125 år erfaring og deres produkter er ledende over hele verden


Konseptet er over hundre år gammelt, men flammen brenner like lyst i dag
Fordi Carl Richard Nyberg var spesialist på lodding visste han altfor godt at den teknologien som var tilgjengelig på 1880 tallet var meget utilfredsstillende

Men C.R. Nyberg var en sta mann og veldig bestemt på å finne en varmekilde som ville gjøre loddearbeidet lettere og mer effektivt

Etter en masse eksperimentering i sin lille leilighet lykkes han å finne en løsning og i 1882 hadde han den første prototypen for sin loddelampe klar. Det samme året åpnet den fremtidsrettede industri mannen Max Sievert sin maskinforretning i Stockholm og dette skulle bli starten til et stort selskap

Når Nyberg og Sievert senere møttes skulle dette bli et fruktbart samarbeide. Nyberg produserte loddelamper og Sievert solgte dem rundt om i verden

En suksessfull forretning var startet


Uansett hvor du er
Sievert AB har sitt opphav og hovedkontor i Stockholm. Salget foregår til over 60 land på 5 kontinenter. Få andre selskaper i vår bransje kan fremvise tilsvarende geografisk dekning. Sieverts geografiske spredning gir også fordeler for våre kunder. Den erfaring som høstes i forskjellige land og industrier, gir en enorm fordel i utviklingen av nye produkter

Vårt mål er å være i stand til å tilby profesjonelle produkter på toppen av kvalitetsskalaen for enhver mulig type av lodde- eller varmekrevende arbeid

Uansett om jobben er stor eller liten og uansett om du er en profesjonell bruker eller en ”gjør det selv” kunde


Det er du som kontrollerer vårt arbeid.
I disse dager er det ikke nok å gjøre en god jobb.
Du må gjøre jobben bedre, mer effektivt og hvis mulig, billigere enn alle andre. Det er det som teller i dag. Derfor er det viktig at vi i Sievert AB forstår hvordan du og alle våre kunder opererer og hva det daglige arbeidet går ut på. På denne måten kan vi bli en bedre leverandør og fremskaffe de produktene som best tilfredsstiller de individuelle krav. Mange ganger har vi modifisert produkter for å tilfredsstille enkelte ønsker og disse produktene har siden blitt en del av det ordinære produktsortimentet Det er på denne måten du kan – og skal – kontrollere vårt arbeid, for når alt kommer til alt er det sluttbrukerens krav og ønsker som virkelig teller


Kvalitet betyr mer enn det du kan se
Den piezo elektriske tenneren er garantert å holde minst 30.000 ganger og fungerer feilfritt selv om håndtaket blir utsatt for fuktighet. Hver minste detalj er konstruert og produsert for å fungere perfekt. Sievert bruker den beste stålkvaliteten og den mest avanserte produksjonsteknologien

Likevel betyr Sievert kvalitet mer enn funksjonsriktige og holdbare produkter. Det betyr lang erfaring fra produksjon. Det betyr kunnskap om sluttbrukerens daglige arbeid. Det betyr en verdensomspennende organisasjon. Det betyr produktene og utvalget av tilleggsutstyr som finnes i Sieverts produktserier. Alt dette er en selvfølge når Sievert snakker om kvalitet


Verdensledende – men vi er aldri tilfreds
”Alle gode produkter kan lages enda bedre”. Dette er gjennomgangstonen i vårt daglige arbeid. Dette betyr ikke at våre nåværende produkter ikke er så gode som vi kan få dem, men vi forsøker hele tide å forbedre våre produkter for å oppfylle kravene til de stadige endringene i markedet. Å være forutseende (innovativ) krever mer enn å utvikle tekniske løsninger for sin egen skyld. Det betyr også å kunne forutse framtidige endringer. Et godt eksempel på dette er vår nye elektriske produktserie som kompletterer de allerede eksisterende produktserier for tak og gjør oss til en leverandør av komplette løsninger.

Informasjon om propan

Sievert AB om gass
Gassholdig petroleum er den korrekte beskrivelsen av den gassen vi bruker på våre brennere. Dette kan være propan, butan eller en blanding av disse gasstypene. Gassene fremstilles ved destillering av naturgass eller råolje. Den engelske betegnelsen er LPG, Liquefied Petroleum Gas (Flytende gass). Ved romtemperatur er propan i gassform, mens under trykk endres karakteren til flytende form. Propan må oppbevares i stålbeholdere som tåler høyt trykk. Butan kan oppbevares i enklere engangsbeholdere.


Propan og sikkerhet
Propan som lekker ut er brannfarlig.
Propan er tyngre enn luft.
Propan forbruker luft ved forbrenning.

For å forhindre ulykker ved bruk av propan, er det først og fremst to ting man skal ta hensyn til. 1. Unngå lekkasje. 2. Sørg for god ventilasjon. Propan som lekker ut kan antennes. Flaskeventilen skal være stengt når propanen ikke brukes, og beholderen må oppbevares stående og på bakkenivå eller høyere. Fordi propan er tyngre enn luft, vil den samle seg i kjellere, grøfter osv. Ved bruk av propan innendørs er det viktig med god ventilasjon. En propanflamme forbruker luft og mangel på luft vil føre til uren forbrenning. Det vil produseres kullos, som er en dødelig gass, i stedet for karbondioksid.


Propan og effektivitet
Store effektuttak er mulig.
Kompakt energi.
Brennstoffet er enkelt å oppbevare og transportere.

En stor mengde brennstoff kan lagres på liten plass og propanen er derfor enkel å oppbevare og transportere. Når 2-10 % propan blir blandet med luft, blir det en brennbar blanding. Når propanen endrer karakter til gass, øker volumet 250 ganger. Med andre ord, energimengden er meget høy. Propanen kan oppbevares i beholderen i ubegrenset tid og vil ikke reduseres, eller bli for gammel.


Propan og miljø
Propan er en giftfri gass uten skadelige stoffer.

Den forurenser ikke luft og vann og utvikler ingen skadelige avgasser ved fullstendig forbrenning, kun kulldioksid og vanndamp.
Propan soter ikke, den etser ikke og den angriper ikke jern eller andre metaller. Den inneholder verken bly eller tungmetaller, og den er helt giftfri. Propan er med andre ord et miljøvennlig brennstoff. Det eneste tilsetningsstoffet som finnes i propan, er en ubehagelig lukt som fungerer som varslingssignal ved lekkasjer. Dette stoffet heter MERKAPTAN. Propanen i seg selv er helt luktfri.


Propan og håndtering
Arbeid i godt ventilerte rom.
Unngå å plassere propanflasken nær en varmekilde.
Sørg for at flasken står oppreist under transport og bruk.

Kontroller regulator og koblinger regelmessig slik at lekkasjer unngås. Husk også at det er viktig med god ventilasjon der propanflasken oppbevares eller brukes. God ventilasjon er også viktig for å oppnå effektiv og fullstendig forbrenning. Sørg også for at flasken har romtemperatur når du begynner å arbeide. Hvis du skal bruke brennstoff et sted der det er minusgrader, bruk helst ren Propan. Butan er ikke så effektivt ved lave temperaturer.


Propan og brann
Slukk alltid propanbranner med pulver, aldri med vann.
Få propanflaskene i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann i nærheten.
Steng flaskeventilen hvis det er mulig.


Propanflasker er utstyrt med en sikkerhetsventil som åpnes automatisk hvis trykket skulle bli for høyt. Dette forhindrer at flasken eksploderer hvis det begynner å brenne rundt den. For å ivareta sikkerhetsventilens funksjon, er det viktig at propanflasken oppbevares, brukes og transporteres stående. En stengt flaskeventil hindrer ukontrollert gasslekkasje dersom f.eks. en slange skulle brenne av.


Propan og propanutstyr
La aldri ukyndige personer håndtere propanutstyret.
Bruk bare utstyr som er beregnet for propan.
Vær spesielt nøye med ventiler og regulatorer.

Bruk aldri regulatorer, brennere eller slanger som ikke er beregnet for propan. Sievert propanslanger retter seg etter EN 559 standarden. Slangen består av innergummi som tåler propan, armering og yttergummi som er luft- og aldringsbestandig. Alle produkter i denne katalogen er produsert i materialer som er beregnet for Propan, og konstruert slik at risikoen for lekkasje er minimal.

Teknisk informasjon om propan

Klikk på tabell for stor versjon
Klikk på tabell for stor versjon
Propan og kontroll
Sørg for at du har riktig utstyr til jobben.
Skru alle ventiler og koblinger godt fast.
Kontroller utstyret regelmessig og sjekk at systemet er tett.

Les bruksanvisninger og følg sikkerhetsrådene. Bruk såpevann eller Primus lekkspray ved lekkasjetesting av ventiler og koblinger. Propanslangen bør kontrolleres spesielt nøye, og eventuelt byttes hvis det har skjedd noen forandringer på den. Bøy slangen og se etter sprekker i gummien. Vær klar over at slanger som utsettes for sollys og brukes utendørs, eldes fortere enn slanger som brukes innendørs.

Propan og oppbevaring
Propan forringes ikke ved lang lagringstid.
Koble alltid utstyret fra flasken når det ikke er i bruk.
Oppbevar flasken på et godt ventilert sted på bakkenivå eller høyere.

Unngå å oppbevare flasken i et for varmt rom. Flasken kan trygt lagres på steder hvor det er minusgrader. Sørg for at ventilasjonen er god. Propan kan i prinsippet oppbevares i ubegrenset tid uten at kvaliteten forringes. Husk å koble fra utstyret før flasken settes bort for lagring, og tøm systemet for gass ved å stenge flaskeventilen først. Skru så igjen alle ventiler på utstyret. På denne måten unngår du sløsing med gass når utstyret tas i bruk igjen.


Propanuttak fra en propanflaske
Når propan endrer karakter fra væske til gass, forbrukes det varme som tas fra selve væsken, fra flasken og fra luften omkring. Propan og flaske kjøles ned og trykket i beholderen reduseres. Ved bruk av kraftige brennere, og spesielt ved kontinuerlig bruk, kreves det tilstrekkelig flaskekapasitet for at brenneren skal kunne fungere med konstant effekt. Ved bruk av kraftige brennere eller brennere med stort propanforbruk, forsikre deg om at propanflasken er stor nok til å levere tilstrekkelig mengde gass, uten at temperaturen faller betydelig. Tabellen under gir noen eksempler på hvor stort gassuttak man kan ha i løpet av en time, fra full og halvfull flaske, når gasstrykket til brenneren skal være på minimum 2 bar. Forutsetningen er som følger: gass – propan, flaske 11 kg., kontinuerlig 1 times gassforbruk, omgivelsestemperatur og temperatur på


Temperatur +20°C
Full flaske (11 kg propan) 3.8 kg
Halvfull flaske (5.5 kg propan) 1.9 kg

Temperatur 0°C
Full flaske (11 kg propan) 1.6 kg
Halvfull flaske (5.5 kg propan) 0.85 kg.

For store propanforbrukende enheter er det nødvendig med tilstrekkelig stor flaske, eventuelt sammenkoblede flasker.

Propanflammens temperatur
Propanens teoretisk høyeste flammetemperatur er 1925°C. I praksis vil man ikke oppnå denne temperaturen ved oppvarming av et område. Hvilken temperatur man oppnår, avhenger blant annet av størrelsen på området som skal varmes opp, hvor mye varme som ledes bort, brennerens størrelse og kapasitet og hvor lenge objektet blir varmet. Valg av brenner avhenger selvfølgelig av hvilket arbeid som skal utføres.


Loddemetallers smeltepunkt

Loddemetaller Temperatur
Loddetinn, myklodd 190 - 280°C
Aluminium myklodd 380°C
Aluminium hardlodd 580°C
Sølvlodd 610°C
Fosforlodd 720°C
Bronselodd 860°C

Metallers smeltepunkt

Metall Temperatur
Bly 327°C
Zink 419°C
Aluminium 658°C
Sølv 961°C
Gull 1063°C
Kobber 1084°C

Til toppen
×

  Industri