Hjem
Meny
Søk

Hanøytangen - Om oss / kontakt

På Hanøytangveien 141 har Gass-Service AS etablert ett gasslager.
Normale åpningstider er mandag til fredag 7.30 – 15.30


KONTAKTINFORMASJON :
Kontoradresse
Gass-Service AS
Fjøsangerveien 207
5073 Bergen
Telefon 55 20 83 40/vakttelefon oppgis utenom stengetider.
www.gasservice.no

Daglig leder Per Ove Oppedal 911 33 914
M: per.oppedal@gasservice.no
Teknisk leder Sevre G. Hopp 911 33 917
M: sevre.hopp@gasservice.no

Fra vårt lager driver vi omlasting og utkjøring av gasser til alt fra sykehjem til verksteds-industrien.
Gass-Service er også distributør til mange av Aga sine propanforhandlere og automater.
Totalt har vi 1 lastebil og 2-3 mindre distribusjonsbiler i daglig virke.
Vi har også en egen tankbil som daglig leverer propan på små og store tanker på hele Bergenshalvøyen og omkringliggende områder. Denne fylles opp fra vår lagertank, som igjen forsynes med en semitrailer noen ganger i måneden.

Anlegget er offentlig godkjent og bygget opp og driftet etter Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskaps sine forskrifter og veiledninger.
Gasslageret er bygget opp med naturlig skjerming mot omgivelsene og godkjente avstander til omkringliggende bygninger og ytre påvirkninger.
Lagring av gass skjer i soner hvor gassene med forskjellige egenskaper står riktig plassert i forhold til hverandre.

Vi lagrer også flytende nitrogen i kryotanker. Ved omfylling av dette til mindre tanker vil det dannes mye hvit frostrøyk som raskt løser seg opp i luften og forsvinner.
Nitrogen er en ufarlig gass og hovedbestanden i luften som vi eller puster inn (nesten 80% av luft består av nitrogen)
På varme dager kan det også bli foretatt en automatisk utlufting av disse tankene for å hindre trykkoppbygging.

OVERSIKT OVER FARLIGE VARER :
Propan på tanker og flasker - Brannfarlig UN 1965
Acetylen på flasker - Brannfarlig UN 1001
Ammoniak – Giftig UN 1005
Hydrogen – Brannfarlig UN 1049


Størrelsen på vår lagertank med propan er av ett slikt volum at vi er omfattet storulykkeforskriften. Innmelding og sikkerhetsrapport er oversendt tilsynsmyndighetene.
Det er utarbeidet sårbarhet og risikoanalyser for å avdekke mulige virkninger for mennesker og miljø og gjort eventuelle tiltak på de områdene der det er behov for dette.

Farepotensialet ved en ulykke hos oss er i hovedsak knyttet opp mot lekkasje av brannfarlig vare og påfølgende brann og eksplosjonsfare. Dette kan i ytterste konsekvens få påvirkning for de som oppholder seg i nærområdet av anlegget.
Nødetater vil måtte evakuere området rundt stasjonen hvis en hendelse skjer.


Vi foretar periodiske gjennomganger av både anlegg og risiko.


VARSLING, INFORMASJON OG OPPTREDEN VED EN EVENTUELL ULYKKE.

Dersom det observeres unaturlige hendelser på anlegget er det viktig å melde fra:
BRANNVESEN : TLF 110
Gass-Service AS :TLF 55 20 83 40
Daglig leder Gass-Service AS : 911 33 914
Teknisk leder : 911 33 917

- Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politi eller annen redningsledelse.
- Hold deg innendørs hvis ikke annen beskjed er gitt.
- Lukk vinduer, dører og slå av ventilasjon.
- Er du utendørs og ikke kan komme deg inn bør du observere vindretningen og bevege deg bort fra området på tvers av vindretningen.
- Bevar fatning – pass særskilt på utsatte grupper som barn, eldre og syke personer.
- Søk informasjon på tilgjengelige kanaler (radio, TV, internett, sosiale medier).

- Vi vil ved behov også oppdatere vår hjemmeside med informasjon når det er behov for dette.Til toppen
×

  Firmameny