Hjem
Meny

Gasspeis er enkelt å installere og enkelt å bruke.

Alle gasspeisene i menyvalgene er DV-Peiser. De har et lukket forbrenningssystem.Det betyr at inneklimaet ikke påvirkes av selve forbrenningsprosessen. Hemmeligheten er en todelt kanal for tilførsel av forbrenningsluft og utlufting av avgassene. Gjennom dette systemet for balansert avtrekk og tilluft trekkes all forbrenningsluft utenfra samtidig som 100% av avgassene føres ut av boligen.

Gasspeis er enkelt å installere og enkelt å bruke. Mange har fått installert en hjemme, men det er like mange fordeler med å ha gasspeis på hytten.

Med en gasspeis fyrer du opp med et tastetrykk, og får varme i huset eller hytten fortere. Du slipper å tenke på ved, og du slipper rensing. Utblåsningen fra peisen, stort sett ren vanndamp, kan sendes rett ut gjennom veggen eller taket.


Dersom du ikke ønsker å investere i en stor nedgravd gasstank kan vi nå tilby en mindre løsning.

Med en 190 kg gasstank som plasseres over bakken kommer du opp i et volum som gjør at gassen blir rimeligere. Vi fyller tanken din til en pris som er langt under flaskepriser. Da blir gasspeisen ikke bare en rask og enkel koseflamme, men kan benyttes som en energiøkonomisk riktig varme i huset.Til toppen