Hjem
Meny

Spar drivstoffutgifter og bidra med å holde et bedre miljø

De fleste biler kan konverteres til propandrift uten store inngrep i bil eller motor.

Gjennom Gass-Service AS kan det skaffes konverteringssett til nye eller brukte biler. En LPG-tank kan enkelt plasseres i varerommet på bilen, eller i hjulbrønnen for stepphjulet, med tilhørende utstyr for utvendig påfylling.
Fra tanken ledes gassen i flytende form, frem til en fordamper/trykkregulator i motorrommet.

En styrt ventil regulerer den mengde gass motoren har behov for, avhengig av impulser som en spesial-montert datahjerne mottar fra motorens oksygensensor. Dette for at avgassene til enhver tid skal være renest mulig.

• Gassen motoren får, erstatter bensin fullstendig og gir en rekke fordeler:
• Renere forbrenning. Kan sees på motoroljen som er ren selv etter lang
tids bruk, dette utsetter selvsagt motoren for mindre slitasje.
• Høyere oktantall enn bensin. Gir roligere gange.
• Mindre skadelige avgasser. Det gjelder særlig CO2, men også utslippene av HC, NOx og CO reduseres.
• Vesentlig lavere drivstoffkostnader
• Bilen kan etter konvertering valgfritt kjøres på bensin eller LPG bare ved å trykke på en bryter.
Dette gjøres problemfritt også under fart. Effekt tap ved konvertering er ubetydelig.

Send e-post til: firmapost@gasservice.no eller ring oss på 55 20 83 40

Til toppen