Hjem
Meny
Søk
Informasjon om propan
Sievert AB om gass
Gassholdig petroleum er den korrekte beskrivelsen av den gassen vi bruker på våre brennere. Dette kan være propan, butan eller en blanding av disse gasstypene. Gassene fremstilles ved destillering av naturgass eller råolje. Den engelske betegnelsen er LPG, Liquefied Petroleum Gas (Flytende gass). Ved romtemperatur er propan i gassform, mens under trykk endres karakteren til flytende form. Propan må oppbevares i stålbeholdere som tåler høyt trykk. Butan kan oppbevares i enklere engangsbeholdere.


Propan og sikkerhet
Propan som lekker ut er brannfarlig.
Propan er tyngre enn luft.
Propan forbruker luft ved forbrenning.

For å forhindre ulykker ved bruk av propan, er det først og fremst to ting man skal ta hensyn til. 1. Unngå lekkasje. 2. Sørg for god ventilasjon. Propan som lekker ut kan antennes. Flaskeventilen skal være stengt når propanen ikke brukes, og beholderen må oppbevares stående og på bakkenivå eller høyere. Fordi propan er tyngre enn luft, vil den samle seg i kjellere, grøfter osv. Ved bruk av propan innendørs er det viktig med god ventilasjon. En propanflamme forbruker luft og mangel på luft vil føre til uren forbrenning. Det vil produseres kullos, som er en dødelig gass, i stedet for karbondioksid.


Propan og effektivitet
Store effektuttak er mulig.
Kompakt energi.
Brennstoffet er enkelt å oppbevare og transportere.

En stor mengde brennstoff kan lagres på liten plass og propanen er derfor enkel å oppbevare og transportere. Når 2-10 % propan blir blandet med luft, blir det en brennbar blanding. Når propanen endrer karakter til gass, øker volumet 250 ganger. Med andre ord, energimengden er meget høy. Propanen kan oppbevares i beholderen i ubegrenset tid og vil ikke reduseres, eller bli for gammel.


Propan og miljø
Propan er en giftfri gass uten skadelige stoffer.

Den forurenser ikke luft og vann og utvikler ingen skadelige avgasser ved fullstendig forbrenning, kun kulldioksid og vanndamp.
Propan soter ikke, den etser ikke og den angriper ikke jern eller andre metaller. Den inneholder verken bly eller tungmetaller, og den er helt giftfri. Propan er med andre ord et miljøvennlig brennstoff. Det eneste tilsetningsstoffet som finnes i propan, er en ubehagelig lukt som fungerer som varslingssignal ved lekkasjer. Dette stoffet heter MERKAPTAN. Propanen i seg selv er helt luktfri.


Propan og håndtering
Arbeid i godt ventilerte rom.
Unngå å plassere propanflasken nær en varmekilde.
Sørg for at flasken står oppreist under transport og bruk.

Kontroller regulator og koblinger regelmessig slik at lekkasjer unngås. Husk også at det er viktig med god ventilasjon der propanflasken oppbevares eller brukes. God ventilasjon er også viktig for å oppnå effektiv og fullstendig forbrenning. Sørg også for at flasken har romtemperatur når du begynner å arbeide. Hvis du skal bruke brennstoff et sted der det er minusgrader, bruk helst ren Propan. Butan er ikke så effektivt ved lave temperaturer.


Propan og brann
Slukk alltid propanbranner med pulver, aldri med vann.
Få propanflaskene i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann i nærheten.
Steng flaskeventilen hvis det er mulig.


Propanflasker er utstyrt med en sikkerhetsventil som åpnes automatisk hvis trykket skulle bli for høyt. Dette forhindrer at flasken eksploderer hvis det begynner å brenne rundt den. For å ivareta sikkerhetsventilens funksjon, er det viktig at propanflasken oppbevares, brukes og transporteres stående. En stengt flaskeventil hindrer ukontrollert gasslekkasje dersom f.eks. en slange skulle brenne av.


Propan og propanutstyr
La aldri ukyndige personer håndtere propanutstyret.
Bruk bare utstyr som er beregnet for propan.
Vær spesielt nøye med ventiler og regulatorer.

Bruk aldri regulatorer, brennere eller slanger som ikke er beregnet for propan. Sievert propanslanger retter seg etter EN 559 standarden. Slangen består av innergummi som tåler propan, armering og yttergummi som er luft- og aldringsbestandig. Alle produkter i denne katalogen er produsert i materialer som er beregnet for Propan, og konstruert slik at risikoen for lekkasje er minimal.

Til toppen
×

  Industri