Hjem
Meny
Søk
Teknisk informasjon om propan
Propan og kontroll
Sørg for at du har riktig utstyr til jobben.
Skru alle ventiler og koblinger godt fast.
Kontroller utstyret regelmessig og sjekk at systemet er tett.

Les bruksanvisninger og følg sikkerhetsrådene. Bruk såpevann eller Primus lekkspray ved lekkasjetesting av ventiler og koblinger. Propanslangen bør kontrolleres spesielt nøye, og eventuelt byttes hvis det har skjedd noen forandringer på den. Bøy slangen og se etter sprekker i gummien. Vær klar over at slanger som utsettes for sollys og brukes utendørs, eldes fortere enn slanger som brukes innendørs.

Propan og oppbevaring
Propan forringes ikke ved lang lagringstid.
Koble alltid utstyret fra flasken når det ikke er i bruk.
Oppbevar flasken på et godt ventilert sted på bakkenivå eller høyere.

Unngå å oppbevare flasken i et for varmt rom. Flasken kan trygt lagres på steder hvor det er minusgrader. Sørg for at ventilasjonen er god. Propan kan i prinsippet oppbevares i ubegrenset tid uten at kvaliteten forringes. Husk å koble fra utstyret før flasken settes bort for lagring, og tøm systemet for gass ved å stenge flaskeventilen først. Skru så igjen alle ventiler på utstyret. På denne måten unngår du sløsing med gass når utstyret tas i bruk igjen.


Propanuttak fra en propanflaske
Når propan endrer karakter fra væske til gass, forbrukes det varme som tas fra selve væsken, fra flasken og fra luften omkring. Propan og flaske kjøles ned og trykket i beholderen reduseres. Ved bruk av kraftige brennere, og spesielt ved kontinuerlig bruk, kreves det tilstrekkelig flaskekapasitet for at brenneren skal kunne fungere med konstant effekt. Ved bruk av kraftige brennere eller brennere med stort propanforbruk, forsikre deg om at propanflasken er stor nok til å levere tilstrekkelig mengde gass, uten at temperaturen faller betydelig. Tabellen under gir noen eksempler på hvor stort gassuttak man kan ha i løpet av en time, fra full og halvfull flaske, når gasstrykket til brenneren skal være på minimum 2 bar. Forutsetningen er som følger: gass – propan, flaske 11 kg., kontinuerlig 1 times gassforbruk, omgivelsestemperatur og temperatur på


Temperatur +20°C
Full flaske (11 kg propan) 3.8 kg
Halvfull flaske (5.5 kg propan) 1.9 kg

Temperatur 0°C
Full flaske (11 kg propan) 1.6 kg
Halvfull flaske (5.5 kg propan) 0.85 kg.

For store propanforbrukende enheter er det nødvendig med tilstrekkelig stor flaske, eventuelt sammenkoblede flasker.

Propanflammens temperatur
Propanens teoretisk høyeste flammetemperatur er 1925°C. I praksis vil man ikke oppnå denne temperaturen ved oppvarming av et område. Hvilken temperatur man oppnår, avhenger blant annet av størrelsen på området som skal varmes opp, hvor mye varme som ledes bort, brennerens størrelse og kapasitet og hvor lenge objektet blir varmet. Valg av brenner avhenger selvfølgelig av hvilket arbeid som skal utføres.


Loddemetallers smeltepunkt

Loddemetaller Temperatur
Loddetinn, myklodd 190 - 280°C
Aluminium myklodd 380°C
Aluminium hardlodd 580°C
Sølvlodd 610°C
Fosforlodd 720°C
Bronselodd 860°C

Metallers smeltepunkt

Metall Temperatur
Bly 327°C
Zink 419°C
Aluminium 658°C
Sølv 961°C
Gull 1063°C
Kobber 1084°C
Til toppen
×

  Industri