Hjem
Meny
Søk
Viktig å vite om propan
I utlandet har gass lenge vært en sentral energikilde, ikke minst til matlaging.I Norge har propangassen lenge vært en viktig energikilde for feriefolk i hytter, campingvogner, båter og telt. Gass er enkelt å bruke og kan anvendes til nesten alt – til oppvarming, koking, steking, grilling, kjøling og frysing – for å nevne noe.

Gass kan du bruke til det meste
Nå kommer gass også for fullt inn i norske hjem.
Hos Gass-Service AS finner du et bredt og spennende utvalg av kvalitetsprodukter for gass- fra komfyrer, koketopper og innbyggings-ovner, til effektive varmeovner og terrassevarmere som forlenger sommeren.


Gass-Service AS sine ansatte har lang erfaring med gassrelaterte produkter.
Når du skal velge produkter som skal sikre deg glede i mange år fremover, er det betryggende å vite at du har en solid kunnskapsbedrift i ryggen.


CE-godkjente produkter
Alle Gass Service-produkter som skal benyttes sammen med gass, tilfredsstiller selvfølgelig norske sikkerhetsregler, og har de godkjennelser som kreves:

CE-godkjenning og sertifisering for salg i Norge.
Merking med gasskategori 13 B/P og tilslutningstrykk 30 mbar.
Produktene er utstyrt med nødvendige koblinger tilpasset norske forhold, har høy teknisk kvalitet og er forsynt med alle nødvendige sikkerhetsfunksjoner som f. eks. flammesikring som stenger for gassen dersom flammen skulle slukke.Gass er miljøvennlig
Gass er 100% fri for svovel og slipper heller ikke ut noe svevestøv. Sett fra et miljøperspektiv er derfor gass en fremtidsrettet energikilde.


Propangass
Gass ventes å få en betydelig markedsøkning i årene som kommer. Den mest utbredte gassen i Norge i dag, er propan (LPG). Den er ikke giftig, og den er fargeløs. Fordi propangass i utgangspunktet er luktfri, blir den av sikkerhetsmessige grunner tilsatt et giftfritt luktestoff som gjør at du raskt merker eventuell lekkasje. Du lukter gassen allerede når den er i en blanding på bare 0,4% i forhold til luft.

Det må derfor 5 ganger mer gass til for at blandingen skal være brennbar. Propangass fryser til "is" ved - 190ºC og den koker ved - 43ºC. I motsetning til naturgass er propangass flytende ved moderat trykk og temperatur. Trykket i en gassflaske er 7 bar ved 20 ºC.

Propangassen er lett å kondensere, og kan enkelt fylles på egne flasker/tanker. En gassflaske fylles aldri mer enn 80%. Dette gir en "støtpute" på toppen som absorberer trykk som oppstår ved økt temperatur. I tillegg har alle gassflasker en egen sikkerhetsventil. Bruk av gassflasker er mest utbredt i Norge i dag, ikke minst fordi en gassflaske er enkel å frakte, plassere og montere. Gassflasken kan anvendes overalt: Hjemme, på hytta, ute, i teltet, i båten eller i campingvognen.

Gassflasker
De nye komposittflaskene er smarte, fordi de er gjennomsiktige slik at du til enhver tid kan se hvor
mye gass det er på flasken. Flaskene er også lette i vekt og derfor enkle å transportere. Selv om stadig flere foretrekker de nye komposittflaskene, kan du fremdeles få kjøpt både aluminumsflasker og stålflasker.
--------------------------------------------------------------------------------
Eksempler på plassering av gassflasker

Sentralanlegg
Dersom du har et anlegg med flere forbrukssteder – som for eksempel komfyr, kjøleskap og vannvarmer, kan det være smart å ha gassforsyning med 2 flasker og automatisk omskifter. Omskifteren sørger for å skifte til en ny gassflaske når den første går tom. Praktisk – så unngår du at det plutselig blir kaldt vann i dusjen eller at melken er varm til frokosten. VIKTIG! Et slikt anlegg skal monteres utendørs!Sjekkliste hvis det ikke kommer noen flamme

Sjekk om det er mer gass igjen på flasken. Med komposittflaske er dette enkelt, da flasken er gjennomsiktig.
Har du stål- eller alumiumsflaske, må du veie flasken for å sjekke. (Det står preget på flasken hvor mye den veier tom.)
Se etter at regulatoren er festet riktig. Når den er i lås, skal du kunne løfte gassflasken ved kun å holde i trykkregulatoren.
Sjekk om du har åpnet ventilen på toppen av flasken.
Tenner du gassen med piezotenner, sjekk om den virker.
Forsøk eventuelt å tenne brenneren med fyrstikk – lykkes ikke dette, ta kontakt med Gasservice.
Vedlikehold:
Rengjør brennere regelmessig. Kontroller anlegget regelmessig. Skift slange ca hvert 3. år og regulatoren ca hvert 8. år.
Viktige råd for montering,
plassering oppbevaring av gass

1) I boliger og publikumsanlegg skal fastmontert gassforbrukende utstyr, røropplegg og beholdere være installert av montør som har dokumentert kompetanse. Montering av enkle gassinstallasjoner på fritidseiendom er unntatt fra dette kravet.


2) Følg bruksanvisningen nøye. Spør gjerne Gass Service hvis du er i tvil om noe. Ikke forsøk å reparere eventuelle skader på produkt eller utstyr selv.


3) Slangeforbindelsen mellom gassflaske og apparat skal være så kort som mulig, maks.1,5 meter.


4) Bruk kun godkjent spesialslange. Den skal være EN- eller SIS-merket. Godkjente slanger for gass har orange farge. Anbefalt levetid for en slik slange er ca. 3 år. Du får kjøpt nye slanger hos Gass Service.


5) Ved større avstander enn 1,5 meter benyttes heltrukne kobberrør, som monteres lett tilgjengelig med tanke på ettersyn.Ved føring gjennom vegg o.l. skal rør og slanger legges i foringer av plast eller gummi. For nærmere informasjon, kontakt Gass Service.


6) Når anlegget er ferdig montert, skal du kontrollere at det er tett. Steng alle tilkoblede apparater og åpne for gassen ved å åpne ventilen på toppen av regulatoren. Alle koblinger skal nå sprayes med lekkspray eller pensles med såpevann. Hvis det finnes lekkasjer, vil det dannes bobler ved lekkasje-stedet. Fordi propangass er tilsatt lukt, vil du også kjenne denne lukten ved en eventuell lekkasje.
For å kunne kontrollere tettheten i anlegget når du måtte ønske det, anbefaler vi at du monterer en tetthetskontroll.


7) Det vanligste i norske hjem og hytter er at anlegget er tilknyttet en gassflaske på inntil 11 kg. Du kan oppbevare inntil ca. 53 liter (2 x 11 kg flasker) gass innendørs. Gassflasken skal helst plasseres fritt, men kan også settes i skap som har god utlufting oppe og nede. NB! Gassflasker må alltid stå oppreist, både når de transporteres og når de er plassert! Det er ikke tillatt å oppbevare gass i rom under bakkenivå, f.eks. i kjeller.


8) Viktig når du skal plassere gasskomfyr under skap eller under ventilator: Det skal være min. 65 cm klaring mellom underside av skap/ventilator og ned til gassblussene.


Til toppen
×

  Firmameny