Hjem
Meny
Søk

Propan som energibærer til huset

dekor

Propan - eller LPG (Liquefied Petroleum Gas) - er flytende petroleumsgass og leveres på flasker eller tanker. Gassen finnes i rene gassfelt, eller i forbindelse med oljeforekomster. Propan er, i motsetning til de fleste andre gasser, flytende ved moderat trykk og temperatur. Normalt trykk på en propanflaske eller tank er 8-9 bar. 1 kg propan = 2 liter i væskefase og ca. 500 liter i gassfase. 1 kg propan tilsvarer f.eks. 1,3 liter parafin eller 1,5 liter bensin, og gir deg 12,8 kWt. På en 2,4m3 tank fylles det 1000kg propan som tilsvarer 12.800 kWt Det høye energiinnholdet og det at LPG lett lar seg komprimere, transportere og lagre, er hovedårsaken til at den egner seg så godt som energikilde der hvor det kreves høy effekt.

Propan er en fargeløs og ikke giftig gass, den er mer miljøvennlig enn andre fossile brennstoff da den ved forbrenning ikke avgir verken sot eller svovel. Av sikkerhetsmessige grunner er den tilsatt et giftfritt luktestoff som gjør at du raskt merker en eventuell lekkasje. Du lukter propanen allerede når den er i en blanding på bare 0,4 prosent i forhold til luft. Det betyr at det må lekke fem ganger så mye propan før blandingen er brennbar, fordi den bare er brennbar i en blanding hvor det er mellom 2,1 og 9,5 prosent propan i luften (nedre og øvre eksplosjonsgrense).

Tankplassering
Rundt tanken skal det innenfor en gitt sikkerhets-avstand være fritt for tennkilder og brennbart opplag. Med tennkilder menes her eksempelvis åpen flamme, sveising, glør, varme flater, gnister fra f.eks. vinkel-sliping, belysning eller elektriske uttak. Brennbare materialer må ikke finnes i et slikt omfang at brann i disse kan gi en direkte varmepåvirkning på tanken. Sikkerhetsavstandene som gjelder for en nedgravd tank er en minimum-avstand på 3 meter til nabogrense, bygning, tennkilder og åpning i vegg (dør, vindu, kjellernedgang)

Det er DBE eller det lokale Brannvesenet som gir tillatelse til oppbevaring av propan. Vi som gasselskap tar oss av det formelle med utfylling av søknad om lagring hos kunden. Eier og bruker av gassanlegget er innehaver av lagringstillatelsen, og han er ansvarlig for å oppfyIle denne.

Tanken som skal graves ned krever et hull som er 2x3m og 2 m dypt for en 2,7m3. Overdekningen på tanken er minimum 50cm og det eneste som stikker opp av bakken er selve tanklokket. Her må det alltid være tilkomst for inspeksjon og oppfylling, men det må samtidig sikres mot tilgang fra uvedkommende. Fra tanken og inn til huset legges det et rør i bakken som kommer opp i et skap på utsiden av husveggen.

Herfra føres gassen i rør fram til hvert enkelt forbrukssted med det trykket som gassapparatet er beregnet for.

Kostnader
Ved valg av gassløsning vil det alltid være individuelle forskjeller.

En typisk boliggass installasjon til en enebolig vil ligge på 90 - 120.000 kroner. Dette inkluderer en gasskjele, men ikke resten av det vannbårne vannsystemet. Evt gasspeiser kommer også i tillegg.

Vi ser fram til å kunne gi konkrete tilbud utifra dine behov og ditt hus. Gassprisen er selvsagt avhengig av logistikk og avstand fra vår tankanlegg.

Gassprisen er knyttet opp mot en internasjonal notering kalt Platts. Ved store svingninger i denne vil vi måtte vurdere å endre vår pris.

Til toppen
×

  Hus & Hytte