Hjem
Meny
Søk

Propantank - Bolig

Propan til bolig
Propan til bolig
Propantank og regulator til bolig
Propantank og regulator til bolig
Tankplassering
Rundt tanken skal det innenfor en gitt sikkerhets-avstand være fritt for tennkilder og brennbart opplag. Med tennkilder menes her eksempelvis åpen flamme, sveising, glør, varme flater, gnister fra f.eks. vinkel-sliping, belysning eller elektriske uttak.

Brennbare materialer må ikke finnes i et slikt omfang at brann i disse kan gi en direkte varmepåvirkning på tanken. Sikkerhetsavstandene som gjelder er en minimum-avstand på 3 meter til nabogrense, bygning, tennkilder, biloppstillingsplass og åpning i vegg (dør, vindu, kjellernedgang)
Det er DBE eller det lokale Brannvesenet som gir tillatelse til oppbevaring av propan. Vi som gasselskap tar oss av det formelle med utfylling av søknad om lagring hos kunden. Eier og bruker av gassanlegget er innehaver av lagringstillatelsen, og han er ansvarlig for å oppfyIle denne.  

Tanken som skal graves ned krever et hull som er 2x3m og 2 m dypt for en 2,7m3. Overdekningen på tanken er minimum 50cm og det eneste som stikker opp av bakken er selve tanklokket. Her må det alltid være tilkomst for inspeksjon og oppfylling, men det må samtidig sikres mot tilgang fra uvedkommende. Fra tanken og inn til huset legges det et rør i bakken som kommer opp i et skap på utsiden av husveggen.

Herfra føres gassen i rør fram til hvert enkelt forbrukssted med det trykket som gassapparatet er beregnet for.

Til toppen
×

  Hus & Hytte